Intelligens anyagok

 

 

 

 

 

 

A projekt bemutatása

A projekt célja egy olyan innovatív kutatói team létrehozása a DE és két nagy múltú kutatóintézet bevonásával, amely megteremti az alapkutatási témák művelésének és fejlesztésének a lehetőségét az egyetemen belül és lehetőséget nyújt az alapkutatási eredményeken keresztül a felsőoktatás és a vállalkozások közötti K+F együttműködések számának és intenzitásának növelésére, ezzel erősítve a kutatások piaci szerepét. Ez hatékonyan hozzájárulhat a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítéséhez. Megteremti a kutatási eredmények oktatásban történő beépítésének a lehetőségét, a fiatal kutatók és hallgatók részvételét nem csak hazai, hanem nemzetközi kutatási programokban is. A komplex, de egyben jól körülhatárolható kutatási téma kidolgozásához nagy létszámú, jól képzett humán erőforrás, valamint jól felszerelt és szervezett szolgáltatási háttér szükséges. A tervezett tevékenység lehetőséget teremt a Debreceni Egyetemen (DE) jelenleg többnyire spontán kapcsolatrendszerekben működő kutatások, kutatói teamek összehangolására, új, innovatív kutatócsoportok kialakítására, melyek a későbbiekben a gazdálkodó szervezetek részéről igényként megjelenő szolgáltatási hátteret, szaktanácsadói rendszert tudják biztosítani. A projekt kivitelezésében a DE konzorciumi partnerként Magyarország két neves kutatóintézetével, az MTA Atommagkutató Intézetével (ATOMKI) és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-val működik együtt. A jelen TÁMOP pályázat keretében kialakítandó szoros kutatási kapcsolat révén a DE további hazai és nemzetközi, többek között FP8 – Horizon2020 kutatási projektekbe kíván bekapcsolódni, illetve a két intézet kutatási kapacitása lehetőséget biztosít fiatal kutatók, doktoranduszok és egyetemi hallgatók képzésére, valamint a nemzetközi szintű kooperációra. A kutatók és a projektben résztvevők számára előkészítő pályázati és projektmenedzsment képzéseket is tervezünk. A cél az, hogy kutatóink az előkészítő megbeszéléseken felkészülten és a pályázati programok ismeretében vegyenek részt. Ezáltal lehetővé válik olyan kutatók képzése, akik hazai kutatócsoportok uniós K+F pályázatokban történő sikeres részvételét tudják majd biztosítani, beleértve a pályázatok megírását, hálózatépítést és azok lebonyolítását.

Hasznos linek:

Horizon2020

COST Events - Materials, Physics and Nanosciences (MPNS)

Smart2014 - Konferencia